Informatie

Vergunning AFM, Autoriteit Financiële Markten

Aangesloten bij KiFiD, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Nibud, Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting

Informatie over belastingen

Samenwerking met Buro Bouw Management, bouwtechnische keuringen

Aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners

Referenties over ons bedrijf zijn te lezen op Advieskeuze.nl