Voorbeelden

Een van onze klanten voerde zelf de onderhandelingen over de aankoopprijs. De ‘verliefdheid’ op het huis leidde ertoe dat de financiële ruimte uit het oog werd verloren. In een (te) laat stadium bleek dat de koop niet door kon gaan, de hypotheek kwam niet rond. Een enorme teleurstelling die wij graag voorkomen.

Voorbeelden

Wat De Aankoop Assistent voor u kan betekenen, wordt duidelijk aan de hand van onderstaande voorbeelden:

Achterstallig onderhoud

Uit bouwkundig onderzoek kwam naar voren dat sprake was van achterstallig onderhoud voor ca. € 30.000,-. Deze ‘tegenvaller’ speelde daarna een belangrijke rol in de prijsonderhandelingen. Het resultaat: een lagere aankoopprijs en een post ‘woningverbetering’ in de hypotheek (geeft extra financiële ruimte). Goed om dit vooraf te ontdekken.

Financiering niet rond